• Што е финансиско Друштво?

  • “Финансиско друштво” е небанкарска финансиска институција која ги врши следните финансиски активности:
   1.  одобрување кредити;
   2.  издавање и администрирање на кредитни картички;
   3.  факторинг и
   4.  издавање на гаранции.
  • Покрај финансиските активности финансиско друштво може да ги врши и следниве активности:
   1.  советување поврзано со финансиските активности и
   2. изнајмување на подвижен и недвижен имот на трети лица, вклучувајќи и оперативен лизинг.

   

  Напишете коментар

  Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *