• февруари 16, 2017

  ТУРИСТИЧКИ КРЕДИТ

  Износ на кредитот:  6.000 МКД – 30.000 МКД

  Време на одобрување:  1 час  после комплетирање на документација

  Корисници:

  • Физички лица / Граѓани на РМ
  • 18 – 70 старосна граница со доспевање на последниот ануитет од кредитот.

  Критериум:

  • Кредитобарателот да биде во работен однос, пензионер или да има други редовни приходи.
  • Минимален месечен приход на кредитобарателот 9.000 МКД.
  • Месечниот ануитет максимум 40% од вкупните месечни примања за вработени во приватни фирми и останати компании.
  • Месечниот ануитет максимум 50% од вкупните месечни примања за вработени во Буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании.

  Рок на отплата:  До 9 месеци

  Предвремена отплата:  0% провизија за предвремена отплата.

  Каматна стапка:

  • МКД 8% – Фиксна

  Обезбедување:

  • Само во одредени случаеви.

  Потребни документи:

  • Апликација ( он лине )
  • Лична карта/пасош
  • Извод од Банка каде се прима плата/пензија за последните 6 месеци

   Доколку сакате детална пресметка за овој кредит или сакате да аплицирате, тоа можете да го направите на следниот линк.

  Информативен пример:

  КРЕДИТ

  КАМАТА

  РОК НА ОТПЛАТА

  РАТА

  СВТ

  20.000 МКД

  8%

  9 Месеци

  3.822 МКД

  149,7329%