• февруари 6, 2017

  МИКРО ДОЛГОРОЧЕН

   Износ на кредитот:  31.000 МКД – 69.000 МКД

  Време на одобрување:  1 час  после комплетирање на документација

  Корисници:

  • Физички лица / Граѓани на РМ
  • 18 – 70 старосна граница со доспевање на последниот ануитет од кредитот.

  Критериум:

  • Кредитобарателот да биде во работен однос, пензионер или да има други редовни приходи.
  • Минимален месечен приход на кредитобарателот 9.000 МКД.
  • Месечниот ануитет максимум 40% од вкупните месечни примања за вработени во приватни фирми и останати компании.
  • Месечниот ануитет максимум 50% од вкупните месечни примања за вработени во Буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании.

  Рок на отплата:  До 48 месеци

  Предвремена отплата:  0% провизија за предвремена отплата.

  Каматна стапка:

  • МКД 11% – Фиксна непроменлива во текот на првата година.
  • МКД 11% – За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Финансиското друштво.

  Обезбедување:

  • Договор и обична меница со менична изјава.

  Трошоци:

  • 9% провизија  за подготовка и обработка на кредитот ( еднократна )
  • 4,5%  провизија за администрирање ( месечна )
  • 200 МКД трошок за кредитна проверка
  • Трошоци за меница

  Потребни документи:

  • Апликација ( се подига од експозитура на Финансиското друштво или он лине )
  • Лична карта
  • Потврда за кредитобарателот и гарантот/и, ко-кредитобарателот/ите дека лицата се во работен однос најмалку 3 месеци со просек за последните 3 месеци.
  • Административна забрана доколку е приватлива за компанијата.
  • Чек од пензија доколку кредитобарател или гарант/ко-кредитобарател е пензионер.
  • Други документи за докажување на дополнителни приходи, по барање на Финансиското Друштво доколку има потреба.

   Доколку сакате детална пресметка за овој кредит или сакате да аплицирате, тоа можете да го направите на следниот линк.

  Информативен пример:

  КРЕДИТ

  КАМАТА

  РОК НА ОТПЛАТА

  РАТА

  СВТ

  40.000 МКД

  11%

  12 Месеци

  4.526 МКД

  65,3407%