• февруари 6, 2017

  БРЗ КРЕДИТ

  Износ на кредитот:  13.000 МКД – 30.000 МКД

  Време на одобрување:  30 минути  после комплетирање на документација

  Корисници:

  • Физички лица / Граѓани на РМ
  • 18 – 70 старосна граница со доспевање на последниот ануитет од кредитот.

  Критериум:

  • Кредитобарателот да биде во работен однос, пензионер или да има редовни приходи
  • Минимален месечен приход на кредитобарателот 9.000 МКД.
  • Месечен ануитет максимум 40% од вкупните месечни примања за вработени во приватни фирми.
  • Месечниот ануитет максимум 50% од вкупните месечни примања за вработени во Буџетски установи, јавни претппријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании

  Рок на отплата:  3 – 9 месеци

  Предвремена отплата:  0% провизија за предвремена отплата.

  Каматна стапка:  0% фиксна

  Обезбедување

  • Договор и обична меница со менична изјава.

   Потребни документи:

  • Апликација ( се подига од експозитура на Финансиското друштво или он лине )
  • Лична карта
  • Потврда за кредитобарателот и гарантот/и, ко-кредитобарателот/ите дека лицата се во работен однос најмалку 3 месеци со просек за последните 3 месеци.
  • Административна забрана доколку е прифатлива за компанијата.
  • Други документи за докажување на дополнителни приходи, по барање на Финансиското Друштво доколку има потреба.

   Доколку сакате детална пресметка за овој кредит или сакате да аплицирате, тоа можете да го направите на следниот линк.

  Информативен пример:

  КРЕДИТ

  КАМАТА

  РОК НА ОТПЛАТА

  РАТА

  СВТ

  13.000 МКД

   0%

  3 Месеци

  5.384 МКД

  129,7492 %